Λεωφόρος  Δροσιάς 19 | Χαλκίδα 34100 | τηλ. /φαξ. :+30 22210 60443 | www.roubis.gr
γραμματεία: info@roubis.gr | πωλήσεις: sales@roubis.gr | marketing: marketing@roubis.gr